W związku z epidemią koronawirusa, od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Lekcje prowadzone są zdalnie. Od 6 maja dopuszczono możliwość otworzenia żłobków i przedszkoli.

W piątek opublikowana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że w Polsce nadal obowiązuje stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Dlatego - jak czytamy - zdecydowano o przedłużeniu terminu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 7 czerwca 2020 r.

Autorzy projektu zaznaczają jednocześnie, że w związku ze stabilizowaniem się liczby zakażeń i zwiększaniem się liczby osób wyleczonych, podjęto decyzję o stopniowym uruchamianiu szkół podstawowych.

Zgodnie z projektem zaplanowano, że od 25 maja klasy I-III szkoły podstawowej będą prowadzić działalność opiekuńczo-wychowawczą z możliwością realizacji podstawy programowej w formie ustalonej przez dyrektora szkoły.

Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje, że od 25 maja uczniom klasy VIII szkoły podstawowej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Z kolei od 1 czerwca z konsultacji z nauczycielami będą mogli skorzystać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 18 maja z wyjątkiem niektórych przepisów, zaczną obowiązywać od 25 maja.

>>> Czytaj też: Słynny wskaźnik R to nie wszystko. Duże ogniska epidemii są możliwe także przy dobrych statystykach