Austria zawarła tę samą umowę o ponownym otwarciu granic ze Szwajcarią i Liechtensteinem, którą wcześniej ogłosiła z Niemcami - poinformował w piątek austriacki kanclerz Sebastian Kurz. Zamknięte z powodu pandemii Covid-19 granice będą całkowicie otwarte od 15 czerwca.

"Osiągnęliśmy porozumienie z Niemcami, Liechtensteinem i Szwajcarią, a mianowicie znaczące złagodzenie (kontroli na granicach) od dziś i pełne otwarcie granic od 15 czerwca" - oświadczył Kurz na konferencji prasowej.

Dodał, że trwają rozmowy na ten temat z sąsiadami z Europy Wschodniej - podała agencja Reutera.

W środę Komisja Europejska przedstawiła rekomendacje dla państw członkowskich w sprawie otwarcia granic wewnętrznych UE. Bruksela sugeruje stopniowe podejście i umożliwienie podróży najpierw między regionami o podobnym nasileniu pandemii koronawirusa. Ma to być możliwe tylko tam, gdzie liczba przypadków jest niska i utrzymuje się na stabilnym poziomie.

Otwarcie granic i podjęcie środków ostrożności są kluczowe, aby umożliwić turystykę w Europie, która w wielu krajach odpowiada za znaczną część PKB. KE w swoich zaleceniach jest jednak bardzo ostrożna, mając na uwadze, że pandemia jeszcze się nie skończyła. W rekomendacjach nie ma żadnych dat. Decyzje mają podejmować władze poszczególnych państw.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że chce, aby kontrole na granicach strefy Schengen, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa, zostały zniesione 15 czerwca, o ile pozwoli na to sytuacja sanitarna.