Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Auto Partner powołała zarząd na nową, pięcioletnią kadencję z Aleksandrem Góreckim jako prezesem, podała spółka.

"Zarząd nowej kadencji został powołany w składzie niezmienionym, tj.: 

•Pan Aleksander Górecki jako prezes zarządu
•Pan Andrzej Manowski jako wiceprezes zarządu
•Pan Piotr Janta jako wiceprezes zarządu" - czytamy w komunikacie

Uchwała rady nadzorczej stanie się skuteczna z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków zarządu, tj. z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok przez zwyczajne walne zgromadzenie Auto Partner, podano również.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 479 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)