Grupa Lotos wyjaśniła w komunikacie prasowym, że inwestycja umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim i lądowym i "wzmocni pozycję koncernu jako lidera w dziedzinie paliw alternatywnych".

Projekt budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku Grupa Lotos analizuje w konsorcjum z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

"Będzie on stanowił bazę przeładunkową oraz logistyczną dla LNG, które zostanie dostarczone np. na stacje paliw, do bunkrowania statków lub do instalacji off-grid (poza siecią gazu ziemnego). Transport LNG z zachowaniem jego parametrów jest możliwy dzięki specjalistycznym cysternom oraz kontenerom kriogenicznym" - podała spółka.

Wyjaśniono, że projekt GL jest także związany z planami rozbudowy zdolności przeładunkowych terminala LNG w Świnoujściu oraz koncepcją budowy tzw. terminala FSRU (Floating Storage Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej. Chodzi o pływający terminal wyposażony w pokładowe urządzenia do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

"Chcemy utrzymywać naszą silną pozycję lidera w dziedzinie paliw alternatywnych. Za lokalizacją bazy LNG w Gdańsku przemawia bezpośrednie sąsiedztwo portów morskich Gdańsk i Gdynia – największych polskich portów, które mogłyby być jednymi z kluczowych odbiorców LNG na potrzeby bunkrowania statków wykorzystujących to paliwo" - powiedział w komunikacie prasowym prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski.

Wskazał, że zakończył się etap związany ze studium wykonalności projektu. "Przed nami decyzje inwestycyjne" - dodał.

Docelowa zdolność magazynowa terminalu może wynieść ponad 3000 metrów sześciennych LNG.

Gdańsk znajduje się w obszarze Transeuropejskiego Korytarza Transportowego TEN-T Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie, przez co może być istotną bazą logistyczną dla transportu LNG wzdłuż całego korytarza, zwiększając szansę na rozwój wykorzystania LNG i jego atrakcyjność jako paliwa alternatywnego w transporcie. Zakłada się, że baza LNG w Gdańsku mogłaby zaopatrywać również tereny niezgazyfikowane w Polsce.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu "Łącząc Europę".(PAP)

autor: Robert Pietrzak