Unimot miał 10,62 mln zł straty netto, 32,86 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.


Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Unimot odnotował 10,62 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 16,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 15,92 mln zł wobec 18,42 mln zł zysku rok wcześniej.
EBITDA raportowana wyniosła w I kw. br. -9,86 mln zł wobec 22,85 mln zł rok wcześniej, zaś skorygowana EBITDA (o wpływ wyceny zapasu obowiązkowego oleju napędowego - spowodowany istotną zmianą różnicy pomiędzy notowaniami spot oleju napędowego a notowaniami kontraktów terminowych - a także o przesunięcie w czasie kosztów związanych z wykonaniem NCW i utrzymywaniem zapasów obowiązkowych paliw oraz inne zdarzenia jednorazowe) wyniosła odpowiednio: 32,86 mln zł wobec 11,08 mln zł.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 195,38 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 868,65 mln zł rok wcześniej.
Wcześniej w maju spółka podała, że według wstępnych danych miała 1 195,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem i 33,5 mln zł skorygowanej EBITDA w I kw. 2020 r.
"Osiągnięte wyniki to przede wszystkim rezultat efektywnie wykorzystywanych szans rynkowych związanych z utrzymującym się popytem na olej napędowy oraz wysokimi premiami lądowymi. Dodatkowo, podobnie jak w poprzednich kwartałach, udało nam się wygrać wyraźnie więcej przetargów na biopaliwa niż zakładaliśmy. Bardzo dobre wyniki finansowe wsparły także segmenty LPG, energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz spółki gazowe" - napisał prezes Adam Sikorski w liście dołączonym do raportu.
"Dzięki bardzo dobrym wynikom możemy pochwalić się także dobrymi poziomami wskaźników finansowych na koniec I kw. 2020 r. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,2, wskaźnik pokrycia odsetek 9,4, a udział kapitałów własnych ukształtował się na poziomie 31%. Wskaźnik ROCE to obecnie poziom 34,1%, wyraźnie wyższy niż zakładany w strategii poziom 15%" - dodał prezes.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 13,02 mln zł wobec 13,46 mln zł zysku rok wcześniej.
Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.
(ISBnews)