Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,41 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 105,58 mln zł z zysku za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 3,41 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.
"19 maja 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2019 rok, w której postanawia podzielić zysk netto spółki w kwocie 105 578 539,28 zł za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w następujący sposób:
- kwota 67 699 753 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 3,41 zł na jedną akcję,
- kwota 37 878 786,28 zł na kapitał zapasowy spółki, z zastrzeżeniem, że kwota ta może służyć w latach przyszłych wypłacie dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Dzień dywidendy ustalono na 27 maja 2020 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 4 czerwca 2020 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 853 300, podano także.
W ub. tygodniu zarząd spółki rekomendował przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 105,58 mln zł w całości na kapitał zapasowy.
W ub.r. akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 164,98 mln zł z zysku za 2018 rok na dywidendę, co oznaczało wypłatę 8,31 zł na akcję.
PCC Rokita odnotowało 93,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 226,77 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 105,58 mln zł wobec 245,81 mln zł zysku rok wcześniej.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,49 mld zł w 2019 r.
(ISBnews)