Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Kina w Polsce miały 61,7 mln widzów w 2019 r. wobec 59,2 mln rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Odbyło się w nich w ubiegłym roku 2,2 mln seansów.
Według stanu na koniec 2019 r. działały 523 kina stałe (o 5,2% więcej w porównaniu z 2018 r.). Pod względem liczby seansów oraz liczby widzów w kinach stałych dominowało województwo mazowieckie. Najwięcej seansów i widzów w przeliczeniu na 1 kino stałe odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (5,9 tys. seansów i 156,1 tys. widzów).
W 2019 r. w kinach stałych było 1,5 tys. sal i 293,6 tys. miejsc na widowni.
"W 2019 r. funkcjonowały 364 kina z 1-2 salami, 98 minipleksów (posiadających od 3 do 7 sal) oraz 61 multipleksów (posiadających 8 lub więcej sal). Multipleksy wyświetliły 50,1% ogólnej liczby seansów, które obejrzało 47,5% ogólnej liczby widzów. Minipleksy wyświetliły 36,8%
wszystkich seansów, które obejrzało 35,4% ogólnej liczby widzów" - wskazał także GUS.
Jeden multipleks dysponował średnio 2,1 tys. miejsc na widowni oraz wyświetlił średnio 18,1 tys. seansów rocznie.
(ISBnews)