Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w kwietniu 2020 r. wzrosło o 1,9 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 2,1 proc. rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,7 proc. i wyniosło 5 285,01 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 2,4 proc. i wyniosło 6 258,8 tys. osób, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 4,5 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,5 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

"W kwietniu 2020 r. część podmiotów ograniczyła zatrudnienie, co przełożyło się na spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 2,4 proc. w porównaniu z marcem br. i jednocześnie o 2,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Było to wynikiem m.in. zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nie przedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemiologicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Na spadek przeciętnego zatrudnienia wpływ miało też pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych, chorobowych, jak również przebywanie na urlopach bezpłatnych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"W kwietniu w porównaniu z marcem 2020 r. w sektorze przedsiębiorstw odnotowano także spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, co spowodowane było m.in. wypłaconymi w poprzednim miesiącu nagrodami kwartalnymi, rocznymi oraz premiami uznaniowymi, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń. W kwietniu br. zaobserwowano także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłatę wynagrodzeń postojowych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kwietniu 2020 r. wzrosło natomiast w skali roku o 1,9 proc., jednakże tempo wzrostu było słabsze niż w poprzednich miesiącach r/r." - czytamy dalej.

Narastająco w okresie czterech miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło w większości sekcji PKD od 2,5 proc. w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" do 11 proc. w sekcji "Administrowanie i działalność wspierająca", co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 5,6 proc. Spadek o 3,8 proc. odnotowano w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo", podał też GUS.

>>> Polecamy: Zasiłki dla bezrobotnych będą wyższe? Trwają prace w ministerstwie