Jak przekonuje ZPP, przepustowość infrastruktury mobilnej powoli staje się niewystarczająca, tak samo jak penetracja kraju zasięgiem szybkich łączy światłowodowych, a problemy te jeszcze będą narastać, także w związku z pandemią.

Według autorów raportu ZPP Polska ma "specyficzny punkt wyjścia" dla dalszego rozwoju infrastruktury. "Z jednej strony egzamin związany ze wzrostem ruchu sieciowego został zdany, z drugiej w rankingu ESMI odwzorowującym poziom zdigitalizowania społeczeństwa, Polska sukcesywnie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Dostęp do łączy światłowodowych poprawia się, lecz jest wciąż niewystarczający, zaś rekordowa liczba abonentów mobilnych usług szerokopasmowych powoduje wyczerpywanie się przepustowości istniejących instalacji" - zauważają. Wskazują też, że Polska musi sprawnie zaimplementować nowy standard sieci mobilnej, czyli 5G, co również będzie wymagało nakładów na infrastrukturę.

Zdaniem ekspertów ZPP, do rozbudowy infrastruktury internetowej w Polsce potrzebna jest "stabilność regulacji, level playing field dla wszystkich uczestników ekosystemu, dalsze uelastycznianie przepisów środowiskowych i budowlanych, a także finansowe impulsy stymulujące inwestycje w infrastrukturę".

Przekonują oni m.in., że powinno się ograniczyć wpływ społeczności lokalnych i mieszkańców na decyzje dotyczące rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej, gdyż w tej chwili - jak piszą - "czynnik społeczny”, w tym również organizacje ekologiczne, mają stosunkowo szeroki wachlarz uprawnień, co utrudnia proces inwestycyjny.

ZPP chciałby także obniżenia kosztów, które ponoszą przedsiębiorcy, np. poprzez zmiany regulacji odnoszących się do dostępu przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości i dróg oraz płatności, jakie muszą uiszczać w związku z udostępnieniem nieruchomości. Postuluje także m.in. utrzymanie tanich linii kredytowych na budowę infrastruktury oraz rozszerzenie ulgi w PIT na internet.

W ocenie ZPP, w ostatnich latach dokonano już szeregu działań służących rozwojowi infrastruktury, zawartych m.in. w megaustawie czy poprzez środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jednak - jak napisano - "z punktu widzenia skali wyzwania, jakie stoi przed Polską, konieczne jest dodatkowe zwiększenie wysiłków". (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś