Dyskusję transmitujemy na profilu Forsal.pl na Facebooku

Rozmowa z Pawłem Borysem:

  • Czy można skutecznie ochronić zdrowie obywateli bez odbudowy gospodarki?
  • Priorytetem tarczy antykryzysowej jest walka z bezrobociem. Słusznie, ale to nie wystarczy. Co robi PFR, aby odbudować mechanizm gospodarki rynkowej, w szczególności zdrową konkurencję i nie wpaść w pułapkę nacjonalizacji?
  • Jakie są najskuteczniejsze narzędzia walki z kryzysem, a które należałoby udoskonalić tarczę?
  • Czy pokryzysowa odbudowa gospodarek będzie przypominała V, U czy L i dlaczego?

Rozmowa z Przemkiem Gdańskim:

  • Jak bank poradził sobie z pandemią na początku kryzysu, czy szybkie dostosowanie operacyjne było tutaj kluczem? Czy po doświadczeniach z ostatniego kryzysu finansowego banki są lepiej przygotowane na obecny?
  • Jakie wyzwania stoją obecnie przed bankami w sferze zyskowności oraz oczekiwań dotyczących społecznej odpowiedzialności od banków?
  • Czy banki zmieniają się w utilities?
  • Co z jakością kredytów przy przedłużającym się kryzysie?
  • Czy banki mogą być trochę „nieekonomiczne”?