"Zarząd Alior Bank informuje, że w dniu 20 maja 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej Banku wspólnej kadencji kończącej się w 2020 r. (...) złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 20 maja 2020 r." - poinformowano w komunikacie

Jak podano, rezygnację złożył przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Kulik oraz członkowie: Dariusz Gątarek, Mikołaj Handschke, Artur Kucharski, Wojciech Myślecki oraz Maciej Rapkiewicz.

"Wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej Banku złożyli rezygnacje w związku ze zwołanym na dzień 21 maja 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Banku, na którym to wybrany zostanie skład Rady Nadzorczej Banku na kolejną kadencję zgodnie z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia" - czytamy.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. 31,93 proc. akcji należy do Grupy PZU. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta