Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 55,7 tys. ton w kwietniu, wzrost o 8% r: r


Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 55,7 tys. ton w kwietniu 2020 r. i była wyższa o 8% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.
"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 55,7 tys. ton i była wyższa o 4 tys. ton (+8%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z kwietnia 2019 roku. Głównym powodem była wyższa sprzedaż tego metalu zrealizowana przez kopalnie Sierra Gorda i Robinson" - czytamy w komunikacie.
Sprzedaż srebra wyniosła 125,8 tony i była wyższa o 25,6 tony w porównaniu do sprzedaży z kwietnia ubiegłego roku (+26%). Do wzrostu przyczyniły się wyniki sprzedażowe dot. srebra z polskich aktywów produkcyjnych.
Sprzedaż TPM wyniosła 16,4 tys. troz i była wyższa o 1,1 tys. troz (+7%) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z wyższą sprzedażą złota zrealizowaną w kwietniu 2020 roku przez KGHM International Ltd.
Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,9 mln funtów i nie różniła się od poziomu osiągniętego w kwietniu 2019 roku.
W spółce-matce:
- sprzedaż miedzi wyniosła 42,4 tys. ton i pomimo niższej produkcji w kwietniu bieżącego roku była równa sprzedaży odnotowanej w kwietniu 2019 roku. Sytuacja ta spowoduje konieczność odbudowy zapasów i w konsekwencji wpłynie na dynamikę sprzedaży w maju 2020;
- sprzedaż srebra wyniosła 122,7 ton i była wyższa o 23,4 tony w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2019 roku (+24%). Wzrost wynikał z uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w bieżącym roku;
- sprzedaż TPM wyniosła 6,6 tys. troz i była niższa o 0,9 tys. troz (-12%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2019 roku. Różnica spowodowana była m.in. mniejszą produkcją w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku oraz harmonogramem wysyłek do klientów.
W KGHM International:
- sprzedaż miedzi wyniosła 5,2 tys. ton i była wyższa o 1,2 tys. ton (+30%) w porównaniu do sprzedaży z kwietnia 2019 roku. Głównym czynnikiem była wyższa sprzedaż płatnej miedzi pochodzącej z koncentratu Robinson o ok. 1,8 tys. ton;
- sprzedaż TPM wyniosła 6,7 tys. troz i była wyższa o 1,6 tys. troz (+31%) w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Powodem wzrostu był przede wszystkim, podobnie jak w przypadku miedzi, zwiększony wolumen sprzedaży koncentratu Robinson w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Nieco wyższa była również sprzedaż TPM pochodzących z rudy Sudbury (wyższa zawartość palladu w sprzedanej rudzie);
- sprzedaż srebra wyniosła 0,5 tony i była wyższa o 0,9 tony w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku. Na tak znaczną różnicę wpłynęło skorygowanie w kwietniu ubiegłego roku prowizorycznych zawartości srebra zawartego w koncentracie Robinson w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek;
- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,081 mln funtów i była niższa o 0,053 mln funtów (-40%) od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2019 roku. Sprzedaż kwietnia 2020 roku była odzwierciedleniem wielkości produkcji w tym okresie (niższej o ok. 0,08 mln funtów).
W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):
- sprzedaż miedzi wyniosła 8,1 tys. ton i była wyższa o 2,8 tys. ton w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w kwietniu 2019 roku (+53%). Przyczyną był, wynikający z ustalonego harmonogramu wysyłek oraz wyższej produkcji płatnej miedzi, wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi o ok. 24 tys. ton wagi suchej (liczonych dla 100% udziałów) w kwietniu bieżącego roku;
- sprzedaż molibdenu wyniosła 0,8 mln funtów i osiągnęła poziom sprzedaży z kwietnia 2019 roku;
- sprzedaż srebra wyniosła 2,6 tony i była wyższa o 1,3 tony (+100%);
- sprzedaż TPM wyniosła 3,1 tys. troz i była wyższa o 0,3 tys. troz (+11%).
Wzrost sprzedaży srebra oraz TPM związany był z wyższym wolumenem sprzedanego koncentratu miedzi oraz wyższą zawartością tych metali w sprzedanym materiale, podano także.
Narastająco w okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż miedzi w grupie wyniosła 220,8 tys. ton wobec 218,7 tys. ton rok wcześniej.
KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)