XTPL miało 3,45 mln zł straty netto, 3,66 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.


Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - XTPL odnotował 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 3,66 mln zł wobec 3,33 mln zł straty rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,93 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 0,22 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 3,17 mln zł wobec 2,65 mln zł straty rok wcześniej.
XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.
(ISBnews)