"W roku 2019 nastąpiła poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce. Gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i w porównaniu z rokiem poprzednim również nieco więcej wydawały. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł wyniósł w 2019 r. 1 819 zł i był realnie wyższy o 5 proc. od dochodu z roku 2018. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2019 r. wartość 1252 zł i były realnie wyższe o 3,1 proc. od wydatków z 2018 roku" - czytamy w komunikacie.


Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1 201 zł i były realnie wyższe o 3,3 proc. w stosunku do 2018 r., podał GUS.


GUS podał, że gospodarstwa domowe pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym dysponowały najwyższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę - 2 174 zł oraz ponosiły największe przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę - 1 472 zł.


"Najniższym przeciętnym miesięcznym dochodem rozporządzalnym na 1 osobę w 2019 r. dysponowały gospodarstwa domowe rencistów. Ich przeciętny dochód na 1 osobę wyniósł 1498 zł i był o 17,7 proc. niższy od średniej ogólnopolskiej (w 2018 r. niższy o 20 proc.). Najniższe przeciętne wydatki na 1 osobę odnotowano natomiast w gospodarstwach domowych rolników (914 zł) i były one o 27,0 proc. niższe od średnich wydatków dla gospodarstw ogółem (w 2018 r. - niższe o 26,5 proc.)" - podano także.


GUS wskazał, że wzrost realnego przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego ogółem na osobę wystąpił we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych. Najwyższy realny wzrost dochodów zanotowano w gospodarstwach domowych rencistów (o 7,8 proc.) a najniższy w grupie rolników - o 3,5 proc., (w której w ubiegłym roku odnotowano spadek o 1,5 proc.).

Reklama


Różnice w strukturze przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwach domowych w porównaniu z 2018 r. wyniosły od -0,8 pkt proc. w przypadku dochodów z pracy najemnej do 0,5 pkt proc. w przypadku emerytur, podano także.


"W przypadku dochodów rozpiętość wskaźnika przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków według grup społeczno-ekonomicznych w odniesieniu do średniej krajowej wyniosła 37,2 pkt proc. i w porównaniu do roku 2018 zmniejszyła się o 1,6 pkt proc., zaś w przypadku wydatków pozostała na zbliżonym poziomie jak w roku 2018 i wyniosła 44,6 pkt proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.)" - podał GUS.

>>> Polecamy: Koniec kłopotów z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym