Projprzem Makrum rekomenduje 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019


Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Projprzem Makrum zarekomendowało akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 3,59 mln zł z zysku netto za 2019, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd spółki postanowił przedstawić radzie nadzorczej spółki w celu jej rekomendacji do zatwierdzenia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, propozycję w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za 2019 rok w kwocie 7 080 tys. zł na wypłatę dywidendy w kwocie 3 589 629,6 zł, tj. 0,6 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.
W ub. roku aAkcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,59 mln zł z zysku za 2018 r., co oznaczało wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję.
Projprzem Makrum odnotował 5,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 11,05 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 7,08 mln zł wobec 7,16 mln zł zysku rok wcześniej.
Działalność Projprzem Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)