Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Vistal Gdynia w restrukturyzacji odnotował 7,34 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 1,45 mln zł wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3,3 mln zł wobec 4,01 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,18 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 17,25 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 2,04 mln zł wobec 1,9 mln zł straty rok wcześniej.
Vistal Gdynia w restrukturyzacji to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.
(ISBnews)