Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Protektor chce wprowadzić na rynek nową linię dla przemysłu lekkiego na przełomie III i IV kw. br, poinformował prezes Tomasz Malicki.
"Mając na uwadze fakt, iż DNA Grupy Protektor to obuwie i najważniejszym elementem determinujących rozwój jest kolekcja postanowiliśmy, iż jednymi z nielicznych elementów, dla których budżet nie będzie skorygowany, to rozwój naszej kolekcji. Na przełomie Q3 i Q4 chcemy wprowadzić na rynek całkowicie nową linię dla przemysłu lekkiego - linię opartą o nowe zasady projektowania i wizerunku marki" - napisał Malicki w komentarzu do wyników za I kw. 2020 r.
Prezes wskazał, że pomimo dobrego początku roku, końcówka pierwszego I kw. przyniosła spółce nadzwyczajną sytuację rynkową, którą trudno było przewidzieć.
"Rok 2020 to bezprecedensowy czas, nie tylko dla grupy Protektor, ale dla całej gospodarki polskiej i światowej. W Europie miesiąc marzec był początkiem bardzo dynamicznych zmian, których skali wpływu na naszą firmę nikt nie jest w stanie aktualnie przewidzieć. Negatywny wpływ pandemii COVID-19 Grupa odczuła pod koniec pierwszego kwartału. Pierwszą fazą był spadek zamówień z krajów Europy Zachodniej, najszybciej dotkniętych pandemią. Podjęliśmy kroki mające na celu ochronę zdrowia pracowników Grupy Protektor, ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 w naszych zakładach produkcyjnych, a także zminimalizowania jego wpływu na obecne i przyszłe wyniki finansowe. Nasze działania skupiliśmy na trzech elementach: optymalizacji kosztów, optymalizacji kapitału obrotowego, szukaniu szans na zwiększenie sprzedaży" - napisał prezes.
Zwrócił uwagę, że w ramach pozyskiwania pomocy publicznej spółka uzyskała wsparcie z tarcz pomocowych w Polsce, Niemczech i Mołdawii. Z dostawcami ustaliła nowe warunki handlowe pozwalające na wydłużenie terminów spłaty naszych zobowiązań. Ważnym elementem w zakresie wsparcia kapitału obrotowego była finalizacja sprzedaży nieruchomości przy ulicy Kunickiego w Lublinie - transakcja została zakończona w dniu 30.04. W zakresie szukania nowych rynków zbytu Protektor podjął decyzję o rozszerzeniu działalności grupy o produkcję i sprzedaż środków ochrony osobistej, w tym maseczek ochronnych i medycznych.
"W konsekwencji jednostka dominująca podpisała dwa kontrakty na sprzedaż ww. produktów, co przekazaliśmy do publicznej wiadomości w raportach bieżących nr 7/2020 oraz 11/2020. Ponadto wprowadziliśmy do sprzedaży obuwie, które można odkażać środkami do dezynfekcji" - napisał także Malicki.
Protektor miał 0,86 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej i 2,67 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r., przy 24,59 mln zł przychodów wobec 25,53 mln zł rok wcześniej.
Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 100 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)