Jak podano, pierwsza z wyemitowanych 4 czerwca serii obligacji to obligacje siedmioletnie FPC0427 o terminie wykupu 27 kwietnia 2027 r. Jednostkowa cena emisyjna sprzedanych obligacji FPC0427 (cena czysta 1 003,20 zł powiększona o narosłe odsetki na dzień rozliczenia w wysokości 2,00 zł) wynosi 1 005,20 zł. Wartość nominalna sprzedanych obligacji FPC0427 wynosi 3,635 mld zł.

Druga seria to obligacje dziesięcioletnie FPC0630 o terminie wykupu 5 czerwca 2030 r. Jednostkowa cena emisyjna sprzedanych obligacji FPC0630 wynosi 998,75 zł. Wartość nominalna sprzedanych obligacji FPC0630 wynosi 4,87 mld zł. Rozliczenie emisji obligacji FPC0427 oraz FPC0630 nastąpi 5 czerwca 2020 r.

Jak poinformował cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu BGK Paweł Nierada, dzięki trzem poprzednim emisjom Fundusz pozyskał łącznie 29,95 mld zł, a jego docelowa wielkość może wynieść 100 mld zł. Pozyskane środki posłużą do walki ze skutkami pandemii.

Reklama

Według komunikatu, BGK planuje średnio dwie emisje na rzecz Funduszu w miesiącu. Obligacje posiadają rating inwestycyjny na poziomie A- (Fitch), czyli na takim samym poziomie, jak obligacje skarbowe.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne i jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

>>> Polecamy: Deficyt budżetowy we Francji wzrośnie w tym roku do 11,4 proc. PKB