"Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach" - czytamy w komunikacie.

"Wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej wskażą wariantowy przebieg obwodnicy Zwolenia" - napisano.

Reklama

GDDKiA przewiduje, że nowa droga zaprojektowana zostanie w układzie północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości.

"Początek obwodnicy planowany jest na węźle projektowanym na skrzyżowaniu DK79 oraz przyszłej drogi ekspresowej S12" - poinformowała Dyrekcja. Dodała, że jednoznaczny przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

GDDKiA podała, że podstawowym celem budowy obwodnicy Zwolenia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. "Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości, bardziej na południe, czyli obejścia Lipska" - czytamy.

Według GDDKiA nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zwoleniu, a inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

"Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami" - napisano.

W komunikacie podano, że program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim zakłada budowę dziewięciu obwodnic: Ciechanowa, Lipska, Łącka, Ostrołęki, Pułtuska, Siedlec, Skaryszewa, Sokołowa Podlaskiego oraz Zwolenia.

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały wysłane ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie obwodnicy Skarszewa: 3 czerwca 2020 r. i Łącka: 4 czerwca 2020 r. (PAP)