Autostradową obwodnicę od węzła Częstochowa Południe do węzła Częstochowa Północ otwarto dla ruchu tranzytowego 23 grudnia ub. roku. Na niewykończonej jeszcze trasie obowiązuje ograniczenie prędkości; niedostępne początkowo były też dwa węzły: Częstochowa Jasna Góra (z drogą krajową nr 43) i Częstochowa Blachownia (z drogą nr 46).

Pierwszy z nich otwarto 15 lutego. W środę Prusak przekazał, że drugi z nich udostępniono tego dnia po godz. 9. - zgodnie z lutową deklaracją szefa GDDKiA Tomasza Żuchowskiego jeszcze przed wakacjami.

Reklama

„Dzięki otwarciu węzła Częstochowa Blachownia możliwy będzie wjazd na autostradę A1 i zjazd z niej do Częstochowy oraz w kierunku Lubliniec - Opole, Szczekociny. To bardzo dogodne kolejne połączenie do sanktuarium maryjnego na Jasnej Górze. Zadowoleni będą również kierowcy pojazdów ciężarowych - będzie to duże ułatwienie dla ciężkiego ruchu tranzytowego korzystającego z drogi krajowej nr 46” - zaznaczył Prusak.

W ub. roku udostępniono kierowcom liczący łącznie blisko 60 km fragment autostrady A1 - między Pyrzowicami (w pobliżu lotniska Katowice) do włączenia w drogę krajową nr 1 na północ od Częstochowy. Jako pierwszy, w sierpniu ub. roku, otwarto liczący 33 km fragment od Pyrzowic do węzła Częstochowa Południe (stara nazwa węzła: Zawodzie).

Przed Bożym Narodzeniem GDDKiA otworzyła też dla tranzytu główną trasę autostrady A1 wokół Częstochowy – o długości ok. 24 km, wraz z dwoma węzłami: Częstochowa Północ i Częstochowa Południe. Kierowcy mogą tamtędy omijać Częstochowę głównymi jezdniami A1, bezkolizyjnie połączonymi z rozbudowywaną krajową „jedynką”.

Według wcześniejszych informacji Dyrekcji prace wykończeniowe na autostradowej obwodnicy Częstochowy mogą potrwać przez cały 2020 r. Na początku lutego br. podpisano umowę na montaż ekranów wzdłuż trasy: panele dźwiękochłonne, panele odbijające i przeciwolśnieniowe.

Z kolei 2 kwietnia GDDKiA podpisała umowę na wykonanie oświetlenia na węzłach: Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia, a także w rejonie miejsc obsługi podróżnych Wierzchowisko oraz Gorzelanka.

Do zakończenia inwestycji pozostało jeszcze m.in. rozstrzygnięcie przetargu na budowę miejsc obsługi podróżnych oraz obwodu utrzymania autostrady, który ruszył pod koniec maja br. Zamówienie polega na wybudowaniu: czterech MOP-ów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obwodu utrzymania autostrady Lgota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także dróg dojazdowych i urządzeń bezpieczeństwa – wraz z uzyskaniem zgód na użytkowanie.

Na razie wszystkie cztery zamawiane MOP-y zostaną wybudowane w pierwszej klasie. Oznacza to, że znajdą się na nich: jezdnie manewrowe, stanowiska postojowe (parking), urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie. Dopuszcza się wyposażenie MOP-ów klasy I w obiekty małej gastronomii.

Po rozstrzygnięciu kolejnych przetargów na dzierżawę dwóch MOP-ów, zostaną one podniesione do wyższych klas. Dla MOP Wierzchowisko-Wschód ma to być II klasa, co oznacza m.in. stację paliw, stanowiska obsługi pojazdów i obiekty gastronomiczno-handlowe. Dla MOP Wierzchowisko Zachód przewidziano klasę III, co dodatkowo oznacza obiekty noclegowe.

Ogłaszane będą jeszcze postępowania m.in. na prace wykończeniowe na węzłach, dokończenia budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) nad linią kolejową nr 146 przed węzłem Częstochowa Północ wraz z odcinkiem dojazdowym autostrady A1. Kolejne będą dotyczyły dróg serwisowych i technologicznych, robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w zakresie robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Drożność autostradowej obwodnicy Częstochowy stała się kluczowa dla skierowania tam ruchu z częstochowskiego odcinka DK1, którą wcześniej odbywał się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. Samorząd Częstochowy zapowiadał bowiem rozpoczęcie wiosną br. remontu przebiegającego przez to miasto odcinka „jedynki”.

Według wcześniejszej informacji GDDKiA termin realizacji całej autostrady A1 między Częstochową a Tuszynem to 2022 r. Do końca tego roku Dyrekcja chce udostępnić po dwa pasy ruchu w każdą stronę na nowej jezdni autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim i Częstochową.(PAP)

autor: Mateusz Babak