We Włoszech z powodu sytuacji epidemicznej wybory prezydenta RP odbędą się tylko korespondencyjnie - poinformowano na stronie polskiej ambasady w Rzymie. Utworzono dwie obwodowe komisje wyborcze w Rzymie i jedną w Mediolanie, gdzie jest konsulat generalny.

Zgodnie z rozporządzeniem na terenie mediolańskiego i rzymskiego okręgu konsularnego w trzech obwodach głosowania istnieje możliwość głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Jak poinformowano na stronie internetowej ambasady RP, osoby już wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach zarządzonych na 10 maja będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach 28 czerwca.

Ponieważ w Rzymie i Mediolanie będzie można głosować wyłącznie korespondencyjnie, wyborca wpisany do spisu wyborców na dzień 10 maja, który zamierza głosować korespondencyjnie 28 czerwca, musi zakomunikować swój zamiar konsulowi i podać adres do korespondencji najpóźniej do 16 czerwca. W przeciwnym razie nie otrzyma pakietu wyborczego.

Placówka wyjaśniła ponadto, że pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 15 czerwca. Można zawiadomić o tym ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

W przypadku Polaków przebywających na Malcie właściwym konsulem jest ten w Rzymie, którego należy zawiadomić o zamiarze udziału w głosowaniu. Trzeba podać adres pocztowy na Malcie, na który ma zostać doręczony pakiet wyborczy.

"Konsul w Rzymie podejmie wszelkie możliwe kroki, aby wyborcy otrzymali pakiety wyborcze tak szybko, jak to będzie możliwe" - zapewniono na stronie ambasady RP we Włoszech.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)