Dekpol miał 8,13 mln zł zysku netto, 11,5 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.


Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Dekpol odnotował 8,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 5,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,5 mln zł wobec 11,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,15 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 177,57 mln zł rok wcześniej.
"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Dekpol w okresie pierwszego kwartału 2020 roku ukształtowały się na poziomie 205 148 tys. zł, czyli o 16% wyższym w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie grupa kapitałowa Dekpol w okresie od stycznia do marca 2020 r. osiągnęła 8 133 tys. zł zysku netto" - czytamy w raporcie.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym grupa prowadziła działalność analogiczną do prowadzonej w 2019 roku, tj. zajmowała się generalnym wykonawstwem, działalnością deweloperską, produkcją osprzętu do maszyn budowlanych.
"W ramach segmentu generalnego wykonawstwa grupa kapitałowa na koniec pierwszego kwartału 2020 roku realizowała kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 574 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 372 mln zł netto, z czego znacząca większość prac zostanie zrealizowana w 2020 roku. Wszystkie projekty są realizowane na zlecenie inwestorów prywatnych. Dodatkowo emitent w ramach segmentu generalnego wykonawstwa realizuje projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości pozostającej do realizacji po pierwszym kwartale 2020 roku wynoszącej ponad 91 mln zł netto. Głównym obszarem działalności grupy pozostaje województwo pomorskie, gdzie realizowanych jest blisko 60% projektów. Realizowane są obiekty przemysłowe, logistyczne, handlowe, usługowe wraz z pełną infrastrukturą zewnętrzną (drogi, place, parkingi)" - czytamy dalej.
W ramach segmentu deweloperskiego Dekpol utrzymuje stabilną pozycję na rynku, podano. W I kwartale br. kontraktacja w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych wyniosła 27 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku kontraktacja była na poziomie 141 lokali. W przychodach segmentu deweloperskiego w pierwszym kwartale br. rozpoznana została sprzedaż 180 lokali. Dla porównania w tym samym okresie poprzedniego roku rozpoznanych lokali było 80, a w całym 2019 roku 490 lokali. Według stanu na dzień 31 marca 2020 r. w ofercie sprzedażowej pozostawało 162 lokali. W I kwartale 2020 roku oddane do użytkowania zostały dwie inwestycje: Nowe Rokitki V,VI - łącznie 139 lokali, Grano Residence - łącznie 282 lokale, wymieniono w raporcie.
Od 1 stycznia 2020 roku dział produkcji osprzętów do maszyn budowlanych działa jako Dekpol Steel Sp. z o.o. Głównymi założeniami na następne lata jest budowanie marki i większej rozpoznawalności na rynku krajowym i zagranicznym. Stąd też grupa kładzie obecnie nacisk na rozbudowanie działu sprzedaży, którego zasięg ma obejmować wszystkie kraje europejskie. Rozbudowana została również sieć sprzedaży w kraju, która oferuje najlepsze osprzęty produkowane w Dekpol Steel. W I kwartale br. została również podjęta decyzja o zaprojektowaniu i realizacji w pełni zautomatyzowanej linii do produkcji łyżek mini- midi. Dzięki zrobotyzowaniu ciągu produkcyjnego, łyżki do maszyn kompaktowych będą oferowane w bardzo atrakcyjnych cenach przy zachowaniu wysokiej jakości, przypomniano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 6,34 mln zł wobec 7,17 mln zł zysku rok wcześniej.
Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW.
(ISBnews)