Ursus: Wznowienie w pełnym wymiarze produkcji w Lublinie planowane pod koniec VI


Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Produkcja maszyn rolniczych w Dobrym Mieście, po przestoju, odbywa się na chwilę obecną normalnie, natomiast wznowienie produkcji w pełnym wymiarze w zakładach w Lublinie planowane jest pod koniec czerwca br., podał Ursus w restrukturyzacji. Na początku 2020 r. spółka podjęła działania niezbędne do możliwie jak największej, przy uwzględnieniu sytuacji grupy kapitałowej Ursus, produkcji ciągników i maszyn rolniczych, jednakże pojawienie się pandemii koronawirusa COVID-19 wpłynęło na ograniczenie w tym okresie planów produkcyjnych i przesunięcie ich na II połowę 2020 r.
O ile w związku z ograniczeniem restrykcji związanych z pandemią spółka odczuwa w chwili obecnej poprawę warunków funkcjonowania, to nie można wykluczyć, że utrzymywanie się stanu pandemii oraz powrót ewentualnych obostrzeń może w istotny sposób wpłynąć na możliwość realizacji założonych planów produkcyjnych oraz przebieg restrukturyzacji, podano.
"Wprowadzony w wielu krajach stan pandemii związany z koronawirusem i związane z tym ograniczenia m.in. w zakresie swobodnego przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi krajami spowodowały czasowe wstrzymania lub opóźnienia w dostawach poszczególnych komponentów oraz maszyn od dostawców z takich krajów jak m.in. Włochy i Turcja. Powyższe obostrzenia ograniczyły również możliwość swobodnego prowadzenia sprzedaży eksportowej, przy czym faktyczny wpływ skutków pandemii COVID-19 na działalność Grupy emitenta i jego przyszłe wyniki wobec prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego są trudne do oszacowania na chwilę publikacji niniejszego raportu" - czytamy w komunikacie.
Wprowadzone ograniczenia społeczno-gospodarcze związane z pandemią koronawirusa odnotowano również w działalności prowadzonej na rynku krajowym. Podstawowym kanałem dystrybucji ciągników i maszyn rolniczych jest sprzedaż w ramach funkcjonującej sieci dealerskiej, dlatego obostrzenia wprowadzone na terytorium Polski spowodowały m.in. ograniczone możliwość bezpośredniego kontaktu przedstawicieli handlowych spółki oraz dealerów z rolnikami, mniejszą frekwencję w punktach sprzedaży maszyn i ciągników, czy też odwołanie wystaw i targów poświęconym branży maszyn rolniczych, na których spółka corocznie odnotowywała zwiększony popyt na ciągniki i maszyny (np. Agrotech Kielce). Wobec powyższego oraz w związku z obserwowanymi utrudnieniami w zakresie zbytu płodów rolnych przez rolników czy brakiem możliwości zatrudniania pracowników sezonowych z zagranicy, spółka identyfikuje ryzyko, że inwestycje rolników, polegające na zakupach ciągników i maszyn rolniczych, mogą ulec przesunięciu w czasie, podkreślono także.
W świetle obecnej sytuacji spółki związanej z restrukturyzacją operacyjną oraz funkcjonowaniem w warunkach ograniczonej i niesatysfakcjonującej wysokości kapitału zewnętrznego rozdzielenie stopnia wpływu koronawirusa COVID-19 od wpływu innych czynników jest niemożliwe, podsumowano.
Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)