Walne zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz sprawozdanie finansowe banku za 2008 r. Zysk netto banku wyniosł ponad 455,5 mln zł i w całości został przeznaczony na kapitał rezerwowy (ponad 395,5 mln zł) i fundusz ryzyka ogólnego (60 mln zł).

"Biorąc pod uwagę sytuację rynkową i nasze cele długoterminowe zdecydowaliśmy o nie wypłaceniu dywidendy za 2008 rok. Mamy nadzieję, iż nasza decyzja spotka się ze zrozumieniem ze strony rynku" - powiedział cytowany w komunikacie prezes banku Brunon Bartkiewicz.