Pożyczka, którą Ukraina będzie spłacać przez najbliższe 30 lat, zostanie przeznaczona przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i jakości autostrady M-03 łączącej Kijów z przejściem granicznym między Ukrainą a Rosją w miejscowości Dowżanskij.

Jak poinformował Bank Światowy, ten projekt „położy fundamenty pod przyszły rozwój i konkurencyjność” i pomoże „wytworzyć nowe miejsca pracy i bodziec fiskalny, który ograniczy skalę gospodarczego załamania”.

Według opublikowanej wczoraj prognozy gospodarczej BŚ dla Ukrainy, w tym roku spadek PKB u naszego wschodniego sąsiada wyniesie 9 procent, a inflacja sięgnie 16,4 procent.