Ustanawianie limitów kredytowych, monitorowanie zadłużenia, identyfikacja wpływów i ich odpowiednia kwalifikacja, nadzór nad terminowością spłat oraz windykacja stają się w czasach dekoniunktury jednym z priorytetów.

Wsparciem sprawnego zarządzania tymi procesami są odpowiednio dobrane produkty i usługi bankowe, umożliwiające automatyzację rozliczeń oraz weryfikację ich terminowości, takie jak zlecenia stałe czy polecenia zapłaty. Bank staje się partnerem i pośrednikiem w relacjach pomiędzy podmiotami gospodarczymi, wyręcza ich w monitorowaniu terminów zapłaty czy inicjowaniu zleceń płatniczych.

W przypadku firm, które cyklicznie wystawiają znaczne liczby faktur, ułatwieniem monitorowania spływu należności są usługi znane na rynku pod ogólną nazwą Collect, umożliwiające precyzyjną i automatyczną identyfikację dłużnika. W BRE Banku tego rodzaju produkty uzupełnia system pozwalający dodatkowo na identyfikację tytułu płatności i przypisanie wpłaty do danej należności. To szczególnie cenne w przypadku, kiedy na przykład dana wpłata nie pokrywa należności w całości lub też gdy dotyczy jednocześnie kilku zobowiązań. Dlatego jesteśmy w ścisłej czołówce w zakresie masowego przetwarzania płatności, obsługując co miesiąc kilkanaście milionów operacji, w tym prawie dziesięć milionów dla telefonii stacjonarnych i komórkowych, ubezpieczalni, zakładów energetycznych i gazowniczych.

Wspomnieć warto również o zaawansowanych pakietach usług faktoringowych lub usługach skupu wierzytelności, w ramach których, poza finansowaniem i zapewnianiem płynności, banki niejednokrotnie włączają usługi monitorowania limitów kredytowych nabywców, identyfikacji należności, uzgadniania spłat faktur, naliczania dla klienta odsetek za przeterminowane zadłużenie jego dłużników, jak również stosują różne formy miękkiej windykacji.

Warto też zauważyć, że korzystanie z tego rodzaju narzędzi wymaga daleko idącej współpracy pomiędzy firmą i bankiem.

Reklama

Jako jeden z pierwszych na polskim rynku banków oferujących zarządzanie należnościami stawiamy na rozwój nowatorskich metod płatności, kładąc szczególny nacisk na optymalizację całego procesu. Naszym klientom dostarczamy tylko sprawdzone rozwiązania, które łączą w sobie możliwości dostosowania produktów do ich specyficznych wymagań. Dążymy do sytuacji, w której BRE będzie bankiem pierwszego wyboru dla firm oczekujących partnerstwa oraz innowacyjnego podejścia w obszarze rozliczeń z ich klientami. Znaczącą bazą dla rozwoju tego typu usług są dla nas oba banki detaliczne grupy BRE Banku, czyli mBank i MultiBank.