"Podstawą złożenia przedmiotowego wniosku jest odpadnięcie przesłanek do ogłoszenia upadłości spółki, wynikające z podpisania z bankami ING Bank Śląski SA, Raiffeisen Bank Polska SA i PKO BP SA umów restrukturyzacyjnych w zakresie ustalenia zasad spłaty wszystkich zobowiązań wymagalnych spółki wobec banków oraz pozyskania przez spółkę środków finansowych na spłatę wymagalnych zobowiązań i finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w formie pożyczki podporządkowanej" - głosi komunikat.

Wcześniej Sfinks informował, że restrukturyzacja umów z bankami przesuwa terminy spłat ostatnich rat kredytów na lata 2014-2015. Zadłużenie spółki wobec ING wynosi 58,56 mln zł, a wobec PKO BP 34,94 mln zł, a wobec Raiffeisen ponad 9,2 mln zł. Natomiast 30-mln pożyczki udzieliła Sfinksowi spółka Ors Net, która kontroluje ok. 33% akcji Sfinksa. Większościowym udziałowcem Ors Net jest Sylwester Cacek, założyciel i były właściciel Dominet Banku.

Według nieaudytowanych danych, w 2008 roku Sfinks Polska miał 46,27 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 213,62 mln zł wobec 188,44 mln zł.