"Podstawą do wydania przez Sąd przedmiotowego Postanowienia jest odpadnięcie przesłanek do ogłoszenia upadłości Spółki, wynikające z: podpisania z bankami ING Bank Śląski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i PKO BP S.A. umów restrukturyzacyjnych w zakresie ustalenia zasad spłaty wszystkich zobowiązań wymagalnych Spółki wobec banków (...); pozyskania przez Spółkę środków finansowych na spłatę wymagalnych zobowiązań i finansowanie bieżącej działalności gospodarczej w formie pożyczki podporządkowanej, o której Sfinks poinformował w raporcie bieżącym nr 50/2009" - podała spółka w komunikacie.

Uprawomocnienie się postanowienia następuje po upływie 7 dni od daty jego doręczenia spółce.