Lotos zaznaczył, że termin i wysokość zmian cen na stacjach, paliw jest niezależną decyzją ich właścicieli.