Od 15 kwietnia Agencja przyjęła 1107 wniosków o pomoc na działalność pozarolniczą na wsi i 227 wniosków o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym. Według informacji ARiMR działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" cieszy się największym zainteresowaniem w województwach wielkopolskim, podlaskim oraz mazowieckim.

Natomiast na "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" najwięcej wniosków złożono na Mazowszu, w Wielkopolsce oraz Małopolsce. Z kolei na działania: "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" i "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów", uruchomione po raz pierwszy, złożono w ciągu dwóch dni kilkaset wniosków.

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w przetwórstwie spożywczym złożyli w ciągu dwóch dni przedsiębiorcy z województw mazowieckiego - 35, wielkopolskiego - 29 oraz małopolskiego - 23. Średnia kwota o jaką wystąpili do tej pory wnioskodawcy wynosi blisko 2,6 mln zł. O najwyższe kwoty dofinansowania występują przedsiębiorcy z województw: podlaskiego i zachodniopomorskiego - średnio o blisko 4,4 mln zł w przeliczeniu na jeden wniosek.

Od 15 kwietnia przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie, a rolnicy - o pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy poza rolnictwem. ARiMR przyjmuje także wnioski na dwa inne działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Po raz pierwszy rolnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie płatnych usług z zakresu doradztwa rolniczego oraz wytwarzania żywności np. tradycyjnej czy ekologicznej.

O dofinansowanie przetwórstwa mogą ubiegać się firmy, których obrót roczny nie przekracza równowartości 200 mln euro lub pracuje w nich mniej niż 750 osób. Przedsiębiorca, który chce dostać unijne pieniądze, musi zobowiązać się, że co najmniej połowa surowców do przerobu będzie pochodziła od grup producentów rolnych. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 20 mln zł na jednego przedsiębiorcę. Na to działanie przewidziano na ten rok ponad 637 mln zł.

O pieniądze na utworzenie miejsc pracy poza rolnictwem może starać się rolnik lub domownik, który ma mniej niż 60 lat i mieszka na wsi lub w małej miejscowości. Warunkiem otrzymania środków jest ubezpieczenie w KRUS. Na ten cel można dostać do 100 tys. zł w formie refundacji 50 proc. poniesionych kosztów. W tym roku na wsparcie dla osób tworzących nowe miejsca pracy poza rolnictwem przewidziano 370,8 mln zł. Najwięcej pieniędzy dostaną woj. mazowieckie i lubelskie.

Po raz pierwszy ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie dla rolników wytwarzających produkty zarejestrowane w tzw. systemach jakości żywności. Chodzi m.in. o unijne systemy takie jak Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne czy Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Pomoc przewidziana jest także dla rolników wytwarzających produkty ekologiczne. Producent otrzyma pieniądze po roku uczestnictwa w systemie jakości przez okres maksymalnie 5 lat. Na ten cel Agencja ma ok. 415 mln zł.

Nowym działaniem PROW-u jest ułatwienie rolnikom dostępu do płatnych usług w zakresie doradztwa rolniczego. Pomoc może wynieść do 80 proc. kosztu usługi, jednak nie więcej niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. W tym roku na ten cel ARiMR będzie mogła wydać ok. 767 mln zł.