Trichet, wypowiadając się podczas pobytu w Tokio, zaznaczył jednak, że polityka zerowych stóp procentowych nie byłaby właściwa dla EBC.

EBC obniżyło swoje stopy procentowe o 0,25 pkt. proc. na początku kwietnia. Obecnie poziom stóp jest na najniższym historycznie poziomie - 1,25 proc.

Trichet dał jednak do zrozumienia, że mogą zostać zastosowane "niekonwencjonalne" metody. Ewentualne decyzje o kupowaniu przez EBC papierów wartościowych zostały jednak już wcześniej odłożone do 7 maja. Trichet odmówił podania nawet sugestii, jakie decyzje mogą zapaść na początku maja.