Z istotnych danych, jakie napłynęły na rynek w dniu dzisiejszym, należy wspomnieć publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące cen produkcji oraz dynamiki produkcji przemysłowej w marcu. Ceny produkcji wzrosły o 5,6% w stosunku rocznym, wobec oczekiwań na poziomie 5,75% r/r,. Produkcja przemysłowa natomiast spadła o 2% r/r, podczas gdy oczekiwano 6,5-procentowego spadku. Dzisiejsze dane wypadają bardzo korzystnie na tle zeszłotygodniowych publikacji z Węgier i Czech, gdzie produkcja przemysłowa spadła odpowiednio o: 25,4% r/r oraz 23,4% r/r. Dobre dane w połączeniu z faktem, iż inflacja w marcu (3,6% r/r) wyszła poza dopuszczany przez NBP  przedział wahań wokół celu,  sugerują, że na najbliższym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawi podstawową stopę procentową na niezmienionym poziomie. Bank centralny Węgier (NBH) nie zdecydował się dziś na obniżkę stóp procentowych – koszt pieniądza w tym kraju kształtuje się obecnie na poziomie 9,5%.