W głosowaniu wzięło udział 415 posłów i wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem ustawy. Jej celem jest powstanie na przełomie 2013 i 2014 roku terminalu LNG na polskim wybrzeżu, który umożliwi dywersyfikację dostaw gazu do naszego kraju. Posłowie przyjęli m.in. poprawkę, która zakłada, że ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Pierwotnie miała wejść w życie 12 maja 2009 r.

Odrzucone zostały natomiast dwie poprawki szefa klubu Lewicy Wojciecha Olejniczaka. Pierwsza zakładała, że Zarząd Miejskich Portów Szczecin i Świnoujście byłby odpowiedzialny za przebudowę dróg zapewniających sprawny dostęp do terminalu. Zgodnie z drugą, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad miała być odpowiedzialna za budowę stałego połączenia wysp Uznam i Wolin.

Przed głosowaniem poprawek wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik wyjaśnił, że cel ustawy może być zrealizowany bez tych propozycji, a budowa dróg i połączeń objęta jest programem rządowym.

Budowie terminalu będą towarzyszyć inne inwestycje, m.in. gazociągi przesyłowe oraz podziemne magazyny gazu. Inwestycje związane z terminalem będą realizowane przez: Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście, operator gazociągów przesyłowych Gaz-System oraz spółka Polskie LNG.

Ustawa przewiduje uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Decyzje o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji terminala oraz inwestycji towarzyszących będą wydawać wojewodowie, niezależnie od istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa wprowadza też ułatwienia jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy unijnych na realizację tej inwestycji. Finansowanie projektu ma pochodzić ze środków własnych inwestorów oraz z budżetu państwa. Terminal w Świnoujściu ma pozwolić na odbiór ok. 2,5 mld m sześc. gazu LNG rocznie od 2014 roku.