Niemal połowa respondentów (48 proc.) kupując auto zastępowała nim dotychczas używany samochód, a ponad jedna trzecia badanych (35 proc.) kupiła kolejny samochód.

Jak podał ośrodek, dla 15 proc. Polaków kupione w 2008 r. auto było pierwszym w ich gospodarstwie domowym.

Stosunkowo częściej niż dotychczas używany samochód zastępowały nowym osoby starsze, w wieku 50 lat i więcej, w tym emeryci i renciści oraz osoby pozostające w związkach małżeńskich. Respondenci z tej grupy nie planują jednak zakupu nowego pojazdu w ciągu najbliższych lat.

W porównaniu do 2007 r. odsetek osób, które w ubiegłym roku zastąpiły dotychczasowy samochód nowym autem zmniejszył się o 10 proc.

Z kolei o 12 proc. wzrosła grupa osób, które kupiły kolejny samochód dla swojego gospodarstwa domowego. Stosunkowo częściej zakupu dodatkowego auta dokonywały osoby w wieku 40 - 49 lat, mieszkające na wsi.

Wśród osób, które kupiły samochód w 2008 r., relatywnie najmniej (16 proc.) jest tych, dla których było to pierwsze auto. W tej grupie stosunkowo częściej znaleźć można osoby młode, w wieku 18- 29 lat, stanu wolnego, często pracowników administracji i usług, w lepszej sytuacji materialnej (o najwyższym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym).

"Wyniki badania pokazują, że w 2008 roku, częściej niż w latach ubiegłych, mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem zakupu kolejnego samochodu dla polskich gospodarstw domowych. Relatywnie częściej tego typu zjawisko występuje na wsi niż w mieście, co może rodzić nowe perspektywy dla rynku motoryzacyjnego" - skomentowała wyniki badania dr Magdalena Sawińska z TNS OBOP.

Badanie "Intencja zakupu samochodu w 2009 r." przeprowadzone zostało w okresie 22 - 25 stycznia 2009 r. oraz 5 - 8 lutego 2009 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1967 Polaków w wieku 18 lat i więcej.