Zmiana oznakowania szczególnie istotna jest podczas okresu wakacyjnego, kiedy natężenie ruchu wzrasta. Zmiany dotyczyć będą ponad 380 projektów w całej Polsce. Redukcji ulegnie liczba znaków, szczególnie w zakresie ograniczeń prędkości. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) apeluje do kierowców o współpracę i rozwagę.

Inwestycje, które obecnie trwają na drogach, obejmują 225,8 km autostrad oraz 239 km dróg ekspresowych. Dodatkowo jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa 351,1 km autostrad oraz 462,7 km dróg ekspresowych i obwodnic. Rozpoczęto więc szereg oczekiwanych przez kierowców inwestycji, co w efekcie oznacza zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Inwestycje te objęte są także programem weryfikacji oznakowania, który uwzględnia m.in. postulaty mieszkańców na terenach prowadzonych inwestycji.

Przegląd oznakowań

Już w I kwartale 2009 roku GDDKiA rozpoczęła przegląd oznakowań dróg krajowych, którego celem jest wyeliminowanie nieprawidłowości w oznakowaniu i zabezpieczeniu robót budowlanych. Dokonuje się nie tylko niezbędnych pomiarów, ale też bierze pod uwagę opinie kierowców, którzy mogli je zgłaszać albo przez stronę internetową, albo też bezpośrednio do GDDKiA poprzez specjalnie uruchomioną infolinię. Likwidacja drogowych absurdów będzie trwała praktycznie aż do zakończenia większości remontów zaplanowanych na ten rok. Jej pierwszym efektem ma być usunięcie do końca lipca tego roku większości zbytecznych, nieuzasadnionych lub zbyt restrykcyjnych ograniczeń prędkości, a także zmniejszenie zbyt rozległych obszarów zabudowanych. Zweryfikowana zostanie także konieczność używania w konkretnych miejscach sygnalizacji świetlnych stało-czasowych lub zaprogramowanych jako „all red”, które ograniczają przepustowość drogi na odcinkach remontowanych (w tym dopasowanie długości zajętych odcinków dróg do zakresu realizowanych robót w celu redukcji często nieuzasadnionego wydłużenia czasu podróży). Zadania te są realizowane poprzez obserwację zachowań kierujących pojazdami w miejscach szczególnych i newralgicznych, głównie na skrzyżowaniach, wzniesieniach i przejściach dla pieszych. Na obszarze całego kraju działaniami kontrolnymi objęto oznakowanie pionowe, szczególnie ograniczenia prędkości, oznakowanie kierunkowe, oznakowanie poziome i sygnalizacje świetlne pod kątem ich wpływu na efektywność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Dotychczasowe efekty

Reklama

Do kwietnia 2009 r. opracowano zmiany w 267 projektach organizacji ruchu, z czego zmienionych i zatwierdzonych przez właściwe komendy policji zostało już 179 projektów. Weryfikacja oznakowań prowadzona była w celu oceny jej wpływu na efektywność i bezpieczeństwo jazdy. Po zebraniu opinii kierowców, a także uzyskaniu opinii policji oraz po zatwierdzeniu przez GDDKiA zmienionej organizacji ruchu na podstawie wytycznych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, oddziały GDDKiA sukcesywnie wprowadzają zmiany w organizacji ruchu na drogach. Najważniejsze – już wprowadzone – zmiany dotyczą likwidacji znaków B-33, ograniczających prędkość, podwyższenia prędkości dopuszczalnej, rozszerzenia lub zawężenia zakresu obszaru zabudowanego oraz zmiany w programach sygnalizacji świetlnej. Wdrożenie pozostałych zaprojektowanych zmian w większości zaplanowano do końca lipca tego roku. We wszystkich oddziałach GDDKiA dokonano także weryfikacji przyjętych zasad organizacji ruchu w miejscach prowadzonych robót drogowych. Skontrolowano łącznie 206 odcinków dróg krajowych objętych czasową organizacją ruchu, o łącznej długości 765 kilometrów, zlokalizowanych na 63 drogach krajowych. W sumie stwierdzono 121 przypadków nieprawidłowości we wdrożonych już i funkcjonujących organizacjach ruchu w miejscach robót drogowych oraz w 52 projektach czasowej organizacji ruchu jeszcze niewprowadzonych w terenie. Uwagi najczęściej dotyczyły ograniczeń prędkości, funkcjonowania sygnalizacji świetlnej sterującej ruchem wahadłowym, nieczytelnego oznakowania poziomego oraz kilkunastu innych nieprawidłowości.

Apel do kierowców

Jednakże samo wprowadzenie zmian nie wystarczy. GDDKiA apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach prac budowlanych i natychmiastowego zgłaszania wszelkich zauważonych jeszcze nieprawidłowości. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkie uwagi będą wnikliwie weryfikowane i wszelkie absurdy drogowe będą w miarę możliwości likwidowane na bieżąco. Warto również, przed każdą dłuższą podróżą, sprawdzić aktualny stan map remontów drogowych.

Dane o bieżących utrudnieniach są wprowadzane za pomocą telefonów komórkowych przez drogomistrzów – pracowników terenowych GDDKiA odpowiedzialnych za poszczególne odcinki dróg krajowych i autostrad. Aplikacja umożliwia szybkie wprowadzanie i aktualizację informacji o utrudnieniach, takich jak czasowe roboty drogowe, wypadek czy korek. W system wyposażono 160 drogomistrzów GDDKiA, którzy na bieżąco śledzą sytuację na podlegających im odcinkach dróg i aktualizują informacje o szacunkowych opóźnieniach. Projekt przewiduje rozszerzenie tej grupy w ciągu dwóch lat do 500 pracowników mobilnych, co przełoży się na jeszcze dokładniejsze dane dla kierowców.

Projekt jest elementem programu EuroTraffic obejmującego wykorzystanie najnowszych technologii w celu usprawnienia ruchu drogowego i zapewnienia bieżącej informacji dla kierowców podczas Euro 2012.

Informacje o bieżących utrudnieniach na polskich drogach: 0 22 375 86 96; www.gddkia.gov.pl.

PROGRAM DROGI ZAUFANIA

Liczba ofiar wypadków niższa o 35 proc.

Program „Drogi Zaufania” powstał, by chronić życie i zdrowie użytkowników dróg krajowych. Jego celem jest zmniejszenie do 2013 r. liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach krajowych o 75 proc. Obecnie na polskich drogach średnio na 100 wypadków śmierć ponosi w naszym kraju aż 11 osób, podczas gdy we Francji czy Czechach – sześć, a w Niemczech i Austrii – zaledwie dwie. „Drogi zaufania” to pierwszy kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Składa się przede wszystkim z prac inżynieryjnych, które mają poprawić bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów. W wielu miejscach wymieniana jest nawierzchnia, remontowane są zatoki autobusowe, układane są chodniki, powstają ścieżki rowerowe, montowana jest sygnalizacja świetlna. Efektem jest obniżenie liczby zabitych z 493 w I kwartale 2008 roku do 317 w 2009 roku i liczby wypadków z 2588 do 2017.

PRZYKŁADOWE ZREALIZOWANE INWESTYCJE ORAZ ZMIANY W RUCHU POJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU DROGI ZAUFANIA

Remonty prowadzone w ramach programu „Drogi zaufania” zaplanowali inżynierowie ruchu z Politechnik Gdańskiej i Krakowskiej. Celem prac jest zwiększanie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg: kierowców i pasażerów, ale również rowerzystów i pieszych.

Poniżej przykłady kilku spośród kilkuset zrealizowanych w 2008 r. projektów.

Droga krajowa nr 7 (Rychnów, woj. warmińsko-mazurskie)

Na ponadkilometrowym odcinku krajowej siódemki koło Rychnowa drogowcy zamontowali barierę wygradzającą pasy ruchu. Ustawiono też fotoradar. Dotychczas był to jeden z najniebezpieczniejszych fragmentów trasy z Gdańska do Warszawy. W 2007 r. zginęło tu 6 osób, a 16 zostało rannych. Za sprawą bariery kierowcy nie mogą teraz wyprzedzać na tym krętym odcinku trasy. W okresach wzmożonego ruchu nie dochodzi tu już do poważnych wypadków.

Droga krajowa nr 8 (Augustów, woj. podlaskie)

Ruszyła budowa kładki dla pieszych nad przecinającym Augustów odcinkiem drogi krajowej nr 8. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli bezpiecznie przejść przez ruchliwą trasę. Konstrukcja będzie miała 21 metrów długości i zawiśnie 5,5 metra nad ziemią. Dzięki specjalnej pochylni bez problemów skorzystają z niej również rowerzyści i osoby niepełnosprawne. Rozpoczęta w 2008 r. budowa potrwa do września 2009 r. Koszt przedsięwzięcia to 6 mln zł.

Droga krajowa nr 5 (Żnin, woj. kujawsko-pomorskie)

Wybudowano tu wyspy spowalniające, nowe chodniki i zatoki autobusowe. W miejscowościach Wiąg, Zbrachlin, Żnin, Kowalewo i Jaroszów pojawiły się też nowe przejścia dla pieszych, sygnalizatory świetlne oraz lewoskręty. Na kilkudziesięciu łukach drogi poprawiono oznakowanie poziome.

Droga krajowa nr 4 (Wieliczka, woj. małopolskie)

Nowa sygnalizacja świetlna stanęła na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 4 z ulicą prowadzącą na jedno z osiedli mieszkaniowych w Wieliczce. Wielokrotnie w tym miejscu dochodziło do wypadków. Oprócz zamontowania sygnalizacji drogowcy wytyczyli też lewoskręty, a po obu stronach pobocza tego odcinka krajowej czwórki położyli chodniki. Inwestycja kosztowała 600 tys. zł. Nowe sygnalizatory na krajowej czwórce w województwie małopolskim postawiono też w Chełmie i Bochni.

Droga krajowa nr 3 (Trzebieszowo i Deszczno, woj. lubuskie)

W Trzebieszowie i Deszcznie, leżących przy trasie krajowej trójki, doświetlono przejścia dla pieszych, a przy wjeździe do nich wprowadzono interaktywne oznakowanie na wysepkach i postawiono sygnalizację ostrzegawczą. W pobliskich miejscowościach Jordanowo i Gołaszyn wybudowano natomiast zatoki autobusowe, chodniki oraz azyle na przejściach dla pieszych.

Skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i 3 (Świebodzin, woj. lubuskie)

Według policyjnych statystyk skrzyżowanie krajowej dwójki z trójką było jednym z najniebezpieczniejszych punktów na drogach województwa lubuskiego. W 2008 r. zastąpiło je nowoczesne rondo. Jest dwupasmowe, ma cztery drogi wlotowe, a jego zewnętrzna średnica mierzy 65 m. 2,5-metrowy pierścień otaczający wysypkę środkową umożliwia przejazd pojazdom ciężarowym. By uniknąć korków, drogowcy wytyczyli prawoskręt w kierunku Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego. W ciągu drogi krajowej nr 3 w 2008 r. oddano też do użytku obwodnicę Nowej Soli.

Droga krajowa nr 6 (Karlino, woj. zachodniopomorskie)

Drogowcy gruntownie przebudowali w 2008 r. jeden z najniebezpieczniejszych fragmentów drogi krajowej nr 6 w okolicach Karlina. Na odcinku między Nowogrodem a Koszalinem wyremontowano też cztery mosty: w miejscowościach Żelimucha, Karwin, Kozia Góra i Rzesznikowo.