Według jednej z osób zaangażowanych w emisję dolarowych obligacji, z którą rozmawiała agencja Bloomberg, oprocentowanie długu będzie wynosić 290 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich papierów dłużnych. Kiedy ostatni raz polski rząd emitował obligacje denominowane w dolarach w 2005 roku, analogiczny spread wyniósł 59,8 punktów.

Jak mówiła wczoraj Polskiej Agencji Prasowej Anna Suszyńska – zastępca dyrektora departamentu długu publicznego w ministerstwie finansów, emisja obligacji jest tak zwaną ofertą globalną, to znaczy, że obligacje te będą mogli kupić inwestorzy z całego świata, także europejscy czy krajowi, a nie tylko amerykańscy.

W tym roku Polska sprzedawała na rynkach zagranicznych tylko euroobligacje - o wartości 1 mld euro w styczniu i 750 mln euro w maju. Jak wynika z danych ministerstwa finansów, tegoroczne potrzeby pożyczkowe Polski (środki potrzebne na sfinansowanie deficytu budżetowego, wpłat do OFE i spłatę długu) zostały już sfinansowane w ponad połowie.