Porównanie wyników firm leasingowych w I i II kwartale wyraźnie wskazuje, że ogółem w II kwartale firmy sfinansowały o ponad 6% więcej pojazdów niż w pierwszych trzech miesięcy tego roku. Masterlease Polska, która w analizowanym okresie sfinansowała łącznie 3097 pojazdów o wartości ponad 190 mln, w ujęciu wartościowym zajęła 7 lokatę.Z kolei sam leasing samochodów osobowych przyniósł sfinansowanie ponad 32 000 nowych aut o łącznej wartości przekraczającej 2,5 mld złotych.
- Masterlease Polska to od lat specjalista w leasingu środków transportu. I półrocze 2009 roku zakończyliśmy z ponad 7% udziałem w leasingu samochodów osobowych, przy sfinansowaniu blisko 1400 aut – mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Zarządu Masterlease Polska

– W efekcie na koniec II kwartału 2009 po raz kolejny utrzymaliśmy 5 pozycję na rynku leasingu samochodów osobowych. – Całkowita flota Masterlease Polska na koniec I półrocza 2009 wyniosła 24 417 samochodów – dodaje Kobyliński.
Jednocześnie jak podaje Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR – w podsumowanym przez ZPL okresie I półrocza 2009 sprzedaż samochodów osobowych na polskim rynku utrzymała – wbrew wszelkim przewidywaniom – tendencję rosnącą (+0,14%).

Tylko w czerwcu sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniosła 26 858 sztuk, o ponad 6,0% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 2,4% mniej niż przed rokiem. Przez pierwsze półrocze 2009 roku z salonów samochodowych wyjechało łącznie 168 885 nowych aut, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku właśnie o 0,14%.

Zgodnie z prognozami Związku Przedsiębiorstw Leasingowych drugie półrocze roku może przynieść wzrost wyników całej branży leasingowej o ponad 11% w stosunku do I połowy roku 2009. Najbliższe miesiące zatem pokażą, jak będzie zachowywać się cały rynek i działający na nim przedsiębiorcy. Przedstawiciele branży leasingu i CFM stale utrzymują, że FSL i leasing, są rozwiązaniami odpowiednimi na niepewne ekonomicznie czasy.

Reklama

Finansując firmową flotę, nie muszą bowiem zamrażać własnych środków finansowych, ani zaciągać kolejnych kredytów. Klienci wiedzą to coraz lepiej, co widać po podejmowanych przez nich decyzjach. Duże korporacje decydują się na wynajem długoterminowy, widząc, że to najlepsze z narzędzi do stabilnego rozwoju firmy. Podobnie firmy z sektora MŚP, które znacznie chętniej decydują się skorzystać z usługi FSL.