Według Aleksandry Pruskiej z MRR, resort przygotowuje zmianę wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w programie Innowacyjna Gospodarka. Mają one dostosować przepisy do nowych procedur w zakresie leasingu, które ministerstwo wprowadziło w pierwszej połowie roku. Do tej pory jedyną formą wypłaty dotacji przy leasingu były transze, przeznaczone na spłatę kolejnych rat leasingowych. Nowe rozwiązanie ma umożliwić wypłatę dotacji nie w ratach, ale według ceny zakupu urządzenia. W ten sposób unijna dotacja trafi do beneficjenta od razu po tym, jak odbierze on zamówione urządzenia (na podstawie faktury zakupu otrzymanej z firmy leasingowej).
Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie zmuszony do regularnego występowania o refundacje rat leasingowych. To rozwiązanie nie może być stosowane w każdym rodzaju leasingu, bo musi dojść do przeniesienia prawa własności. Będzie przy tym wymagane podpisanie przez przedsiębiorcę umowy z firmą leasingową, w której upoważni on ją do ponoszenia w jego imieniu wydatków kwalifikowanych. Taka umowa powinna zostać załączona do wniosku o dotacje. Aleksandra Pruska podkreśla, że za wprowadzeniem zmian stoi chęć ułatwienia życia firmom korzystającym z unijnego wsparcia.
– Dokonaliśmy już niezbędnych zmian w rozporządzeniu o udzielaniu dotacji z programu Innowacyjna Gospodarka. Teraz sprawdzamy, czy nowe zasady wykorzystania leasingu będą cieszyły się zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców – mówi Aleksandra Pruska. Wyjaśnia, że chodzi o zaliczki. Od lipca dostęp do nich stał się dużo prostszy i resort obawia się, że z tego powodu przedsiębiorcy mogą nie chcieć korzystać z nowego rozwiązania dotyczącego leasingu. Dlatego też MRR zwrócił się do PARP z prośbą o sprawdzenie, czy firmy, które już uzyskały dotacje, byłyby zainteresowane łatwiejszym dostępem do leasingu.
Bardziej korzystne podejście do leasingu powinno obowiązywać we wszystkich programach operacyjnych. Jednak do tej pory szczegółowe przepisy wydano tylko dla programu Infrastruktura i Środowisko, z którego jest finansowana m.in. budowa autostrad oraz modernizacja linii kolejowych.
Reklama