Na wynik finansowy netto złożył się wynik ubezpieczycieli na życie w wysokości 3269,5 mln zł (wyższy o 1100,1 mln zł niż rok wcześniej) oraz towarzystw majątkowych w wysokości 2545,2 mln zł (spadek o 905,6 mln zł w skali roku). Wartość aktywów zakładów ubezpieczeniowych według stanu na koniec września 2009 roku wyniosła 144407,9 mln zł, co oznacza wzrost w skali roku o 3,1 proc.

>>> Czytaj też: Polacy coraz częściej wyłudzają pieniądze od ubezpieczycieli

Aktywa ubezpieczycieli na życie wyniosły 86.301,2 mln zł (spadek o 1,6 proc. w ujęciu rocznym), a w ubezpieczeniach majątkowych 58106,7 mln zł (wzrost o 11,1 proc. rok do roku). Składka przypisana brutto zebrana przez ubezpieczycieli ogółem wyniosła 38354,3 mln zł i była niższa o 14,5 proc. w porównaniu z końcem września 2008 r. W ubezpieczeniach na życie wyniosła 22308,9 mln zł (o 24,3 proc. mniej niż przed rokiem), a w pozostałych ubezpieczeniach osobowych i majątkowych wyniosła 16045,4 mln zł (wzrost o 4,3 proc.).

>>> Czytaj też: To będzie rekordowy rok dla ubezpieczycieli

Odszkodowania i świadczenia brutto wypłacone wzrosły ogółem do 31.020,9 mln zł ( o 62,4 proc. w stosunku do 9 miesięcy 2008 r.) z tego w ubezpieczeniach na życie do 21746,3 mln zł (wzrost o 87,2 proc.), w pozostałych ubezpieczeniach osobowych i majątkowych do 9274,6 mln zł (wzrost o 23,9 proc.). Wynik techniczny, wykazany przez ubezpieczycieli, ukształtował się na poziomie 3578,3 mln zł wobec 3554,8 mln zł przed rokiem, z tego wynik w ubezpieczeniach na życie wyniósł 3502,0 mln zł, a w majątkowych 76,3 mln zł, co oznacza odpowiednio wzrost o 883,7 mln zł i spadek o 860,2 mln zł w skali roku.

Reklama