Aż 95 proc. wniosków o wypłatę dotacji składanych przez firmy, które dostały wsparcie na e-biznes, jest błędnie wypełnionych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamierza pomóc przedsiębiorcom uniknąć pomyłek, co przyspieszy wypłatę środków.
W opinii PARP błędy są podstawową przyczyną długiego oczekiwania firm na wypłatę unijnych dotacji.
– Mamy do czynienia z szerokim wachlarzem pomyłek: od prostych błędów rachunkowych po poważne błędy w kalkulacji kosztów kwalifikowalnych. Każda taka pomyłka powoduje, że wniosek o wypłatę pieniędzy musi zostać poprawiony, co uniemożliwia wypłatę pieniędzy – mówi Patrycja Zielińska, wiceprezes PARP.
Reklama
Dlatego też Agencja zdecydowała się na uruchomienie działań, które mają pomóc firmom w przygotowaniu wniosków o wypłatę środków. Akcja ruszy w piątek, kiedy to odbędzie się pierwszy z cyklicznych chatów internetowych na temat rozliczania projektów unijnych.
Według Patrycji Zielińskiej, agencja chce także stworzyć dostępny w internecie e-book oraz prezentację wideo o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach oraz przeprowadzić cykl szkoleń w regionach. Dodatkowo będzie namawiała regionalne instytucje finansujące (obsługują beneficjentów w poszczególnych województwach) do jak największego zaangażowania się w pomoc przy wypełnianiu wniosków o płatność.
Zdaniem urzędników liczba błędów w przypadku dotacji na e-biznes to ewenement w skali programu Innowacyjna Gospodarka. Według Marty Juszczak z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy innych dotacjach nie ma aż tak dużej liczby pomyłek. Podkreśla ona, że wynika to z tego, że z dotacji na e-biznes korzystają głównie młodzi przedsiębiorcy, którzy nie mają żadnego doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i nie znają się na księgowości czy prawie. Do tego muszą zmierzyć się z reżimem funduszy unijnych, który wymaga od nich trzymania się określonych zasad oraz wypełniania procedur.
Marta Juszczak podkreśla, że problemów z wypłatą dotacji nie mają przedsiębiorcy, którzy korzystają z zewnętrznej pomocy przy wypełnieniu wniosków. Można ją uzyskać bezpłatnie w punktach konsultingowych lub odpłatnie w wyspecjalizowanych firmach.
Błędy najczęściej popełniane przez firmy
● proste błędy rachunkowe
● zła kwalifikacja wydatków kwalifikowanych
● naruszanie harmonogramu realizacji inwestycji
● zawieranie umów przed rozpoczęciem realizacji projektu
● wynajem lokalu od osób powiązanych (rodzina)
● błędy w opisach dokumentów księgowych
● nieodprowadzanie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników
Źródło: opracowanie własne