Według danych ministerstwa gospodarki, polsko-rosyjskie obroty handlowe w ostatnich latach rozwijały się bardzo dynamicznie. "Od 2000 do 2008 roku można było obserwować wzrostową tendencję polskiego eksportu do Rosji. Obroty handlowe z Rosją spadły jednak w pierwszych miesiącach 2009 r. na skutek światowego kryzysu gospodarczego, spadek handlu międzynarodowego, recesję gospodarczą w Rosji, dewaluację rubla, spadek dochodów realnych Rosjan oraz stosowane przez Rosję m.in. podwyżki ceł" - wynika z analizy resortu gospodarki.

Od stycznia do października 2009 roku obroty handlowe między Polską a Rosją wyniosły 14 mld 304,5 mln USD. W całym 2008 roku było to 29 mld 462,3 mln USD, a rok wcześniej 20 mld 785,1 mln USD. "Rosja jest trzecim co do wielkości naszym partnerem handlowym w imporcie oraz siódmym w eksporcie. Polska także zajmuje wysoką pozycję w rosyjskiej wymianie handlowej z zagranicą. Nasz kraj jest dla Rosji piątym partnerem handlowym spośród krajów Unii Europejskiej oraz czwartym unijnym eksporterem" - podkreśla resort gospodarki.

Polska eksportuje do Rosji m.in. artykuły rolno-spożywcze, wyroby przemysłu elektromaszynowego, chemicznego, drzewno-papierniczego i metalurgicznego. Od stycznia do października 2009 roku eksport wyniósł 4 mld 71,2 mln USD. W całym 2008 roku było to 8 mld 917,3 mln USD, a rok wcześniej 6 mld 432,3 mln USD. Z kolei nasz kraj importuje z Rosji głównie produkty mineralne, w tym ropę naftową i gaz ziemny, ale także wyroby przemysłu chemicznego, metalurgiczne, drewno oraz wyroby z drewna. Od stycznia do października 2009 roku import wyniósł 10 mld 233,3 mln USD. W całym 2008 roku było to 20 mld 545 mln USD. Rok wcześniej wyniósł 14 mld 352,8 mln USD.

Najważniejsi partnerzy handlowi w rosyjskim imporcie to: Chiny, Niemcy, Ukraina, USA, Francja, Włochy, Japonia, Białoruś, Republika Korei, Polska, Finlandia, Kazachstan, Wielka Brytania, Holandia. W stosunkach z Rosją nasz kraj obowiązuje szereg umów międzyrządowych. Chodzi m.in. o umowę między rządami Polski i Rosji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, a także umowy regulujące m.in. współpracę w dziedzinie energetyki, transportu, infrastruktury granicznej, turystyki i kontaktów międzyregionalnych.