Wartość produktu krajowego brutto w 2009 roku wyniosła 1 342,61 mln zł wobec 1 272,84 mln zł w 2008 roku, podał GUS w komunikacie. "W stosunku do szacunku opublikowanego w styczniu br. realny wzrost PKB w całym 2009 roku był wyższy o 0,1 pkt. proc. i wyniósł 1,8 proc." - czytamy w komunikacie.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2009 roku wzrosła o 1,9 proc. w ujęciu rocznym. Wartość dodana brutto w przemyśle spadła o 1,1 proc., w budownictwie wzrosła o 4,7 proc., a w sektorze usług rynkowych - o 2,5 proc. Popyt krajowy w spadł o 0,9 proc. rok do roku, spożycie ogółem wzrosło o 2,1 proc., a spożycie indywidualne o 2,3 proc. Nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 0,4 proc. w ujęciu rocznym wobec 8,1 proc. rok wcześniej.

GUS zweryfikował także w górę o 0,1 pp. dane o dynamice wzrostu PKB za II, III kw. oraz o 0,2 pp. za IV kw. 2009 r. I tak wzrost w tych okresach wyniósł odpowiednio: 1,2 proc., 1,8 proc. i 3,3 proc.

Ustawa budżetowa na 2010 rok zakłada wzrost 0,9 proc. Jednak przedstawiciele rządu wielokrotnie przyznawali już, że wzrost będzie szybszy, może przekroczyć 3,0 proc. Z kolei Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w najnowszej, dzisiejszej prognozie oczekuje wzrostu PKB w 2010 r. na poziomie 2,7 proc.