Średnia rentowność tych papierów wyniosła 3,932 proc., a cena minimalna 9 612,21 zł.

Na ostatnim przetargu, 31 maja, resort sprzedał bony 52-tygodniowe o wartości 794 mln zł wobec oferty wynoszącej 600-1 000 mln zł. Popyt wyniósł 1 518 mln zł. Średnia rentowność tych papierów wyniosła 3,848 proc., a cena minimalna 9 623,43 zł.