By konkurować z innymi, muszą przyjmować warunki dyktowane przez duże koncerny i akceptować długie terminy płatności.

Chińskie przyspieszenie

W takiej sytuacji było trzech właścicieli nowej firmy handlowej zamawiającej w Chinach gadżety reklamowe. Kontakty z dużymi klientami pozwoliły jej zdobyć pierwsze zlecenia. Barierą rozwoju był mały kapitał obrotowy – 270 tys. zł – i brak zdolności kredytowej. Firma powstała w 2009 roku nie była jeszcze atrakcyjnym partnerem dla banku.

By wypłynąć na szersze wody, konieczny był zastrzyk gotówki, ponieważ za towary produkowane w Chinach płaci się przed ich wysyłką. Wyjściem okazał się faktoring. W momencie podpisania umowy firma mająca zaledwie trzech dużych odbiorców uzyskała limit finansowania wynoszący 400 tys. zł. Dzięki gotówce zaczęła szybko realizować nowe kontrakty. Była w stanie przedpłacić za towar i tym samym powiększać skalę zleceń i liczbę odbiorców. Już cztery miesiące później obsługiwała dziewięciu dużych klientów, a limit finansowania wzrósł do miliona złotych.

Faktor docenił dobry pomysł na biznes i kontakty właścicieli. Faktoring stał się paliwem, dzięki któremu firma szybko weszła na wyższe obroty.

Reklama

Bezpieczny biznes

Firmy zaczynające działalność często obawiają się rozwijania biznesu poprzez kontakty z nowymi, niesprawdzonymi odbiorcami.

Niewielkie przedsiębiorstwo transportowe, posiadające cztery zestawy transportowe i dwóch stałych klientów, tylko sporadycznie pozyskiwało nowe zlecenia na giełdzie Trans. Barierą hamującą rozwój była konieczność płacenia za paliwo gotówką, a także ryzyko pozyskania nierzetelnych odbiorców, a tym samym groźba braku zapłaty. Firma spotykała się już z problemami nieuregulowanych płatności. Zdecydowała się więc na skorzystanie z faktoringu. Uzyskując limit finansowania w wysokości 200 tys. zł zdobyła płynność niezbędną do finansowania zakupów paliwa.

Otrzymała również dostęp do baz danych nierzetelnych dłużników i tym samym skutecznie ograniczyła problem złych długów. W efekcie po roku współpracy z firmą faktoringową poszerzyła grono klientów i podwoiła liczbę zestawów transportowych. Udało się ustabilizować działalność i zacząć bardziej agresywne pozyskiwanie klientów.

Sprzedać pomysł

Motorem rozwoju nowej firmy jest pomysł, a także kontakty biznesowe założycieli. Wraz ze znajomością specyfiki rynku zdobytą w czasie pracy zawodowej są prawdziwym kapitałem, który może przynosić profity przez całe życie. Taki kapitał może być również doceniony przez faktora.

Właściciele małej firmy, którzy zdobyli wcześniej doświadczenie w handlu w dużych koncernach, zdecydowali się na rozpoczęcie produkcji soków, wykorzystując licencje znanych bajek filmowych. Pierwszym zakontraktowanym odbiorcą towaru była duża sieć hipermarketów. Faktor zdecydował się udzielić finansowania, mając na uwadze połączenie kilku czynników – doświadczenia biznesowego właścicieli, dobrego pomysłu rokującego zbyt towarów i kontraktu z dużym i znanym odbiorcą. Młoda firma rozpoczynająca działalność niemal na starcie otrzymała limit finansowania pozwalający na utrzymanie płynności i regulowanie zobowiązań.

Kredyt czy faktoring

● Podstawowym kosztem faktoringu jest prowizja faktora naliczana od kwoty faktury brutto – od 0,2 do 2 proc. w zależności od wielkości transakcji. Dodatkowo naliczane są odsetki od wypłaconej kwoty od momentu wypłaty środków do zapłaty faktury przez odbiorcę. Koszt odsetek – od 1,7 do 4 proc. w skali roku + WIBOR.

● W przypadku faktoringu zabezpieczaniem są wystawione faktury, a faktor przed udzieleniem finansowania bada rozproszenie i wypłacalność odbiorców. Wysokość finansowania jest proporcjonalna do obrotów firmy. Środki mogą być wykorzystane na dowolny cel.

● Kredyt zabezpieczony jest konkretnymi środkami materialnymi i udzielany jest w określonym celu. Jego wysokość jest zazwyczaj stała i jest obliczana na podstawie oceny historii i zdolności kredytowej firmy.

● Historia kredytowa może mieć wpływ na udzielenie finansowania przez faktoring w sytuacjach, gdy klient jest zadłużony i został wciągnięty na listy dłużników.

● Doświadczenie biznesowe i historia kontaktów osobistych z dużymi kontrahentami mogą być czynnikami działającymi na korzyść przy decyzji o przyznaniu finansowania. W umowie z faktorem znajdują się jednak zapisy o gwarantowanych obrotach, na podstawie których obliczany jest koszt usługi – prowizja faktora. Jednocześnie ustalane są prowizje operacyjne i minimalne, które są naliczane, jeśli klient nie wywiązuje się z deklarowanych obrotów faktoringowych.