Do obrotu na rynku równoległym GPW zostanie wprowadzonych 1,4 mln akcji serii A2 i 0,2 mln akcji serii B. Jednocześnie z dniem 12 stycznia akcje te będą wykluczone z obrotu na rynku NewConnect.

Komisja Nadzoru Finansowego 8 grudnia zatwierdziła prospekt emisyjny Wadeksu w związku z ofertą publiczną 1 mln akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii: A2, B i C.

Wadex jest producentem systemów odprowadzania spalin. Spółka produkuje systemy odprowadzania spalin wykonane ze stali nierdzewnych, kooperuje w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach i handluje elementami układów kominowych.

Głównym obszarem biznesowym firmy jest produkcja systemów kominowych wykonanych ze stali nierdzewnych. W tym segmencie sprzedaży spółka generuje 85 proc. przychodów. Wadex sprzedaje swoje produkty poprzez sieć kilku największych hurtowni techniki grzewczej i sanitarnej, obejmujących swoim zasięgiem obszar całej Polski.