Narastająco, jednostkowe wyniki sprzedaży osiągnięte w okresie marzec – grudzień 2010 r. wyniosły 85,25 mln zł, co oznacza wzrost o 26,0% w skali roku.

„W grudniu 2010 roku spółka Euromark Polska SA kontynuowała pozytywną dynamikę skumulowanej sprzedaży, zapoczątkowaną w I kwartale roku obrotowego 2010/2011, co spowodowane było bardzo pozytywną reakcją klientów na produkty z tegorocznej kolekcji. W głównej mierze, wpływ na powyższe miała kolekcja marki Campus, która została poszerzona poprzez wprowadzenie nowych kategorii produktów oraz nowych modeli" - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane wyniki sprzedaży grupy wyniosły 17,05 mln zł i były wyższe o 38,2% licząc rok do roku. Narastająco w okresie marzec - grudzień 2010 r. sprzedaż wyniosła 90,15 zł mln zł i były wyższe o 2,3% w skali roku.

„Umiarkowana dynamika skumulowanych skonsolidowanych przychodów spowodowana była głównie sprzedażą przez emitenta spółki zależnej Eurotech Leisure Ltd. w sierpniu 2009 roku. Pomijając przychody osiągnięte przez Eurotech Leisure Ltd. w przychodach skonsolidowanych w ubiegłym roku, grupa zanotowałaby wzrost skumulowanej sprzedaży za okres marzec-grudzień w wysokości 25,0%" - podano także.

Pełną informację nt. wyników finansowych za IV kw. roku obrotowego 2010/2011 spółka przekaże 14 kwietnia.