Resort finansów proponuje, by przekroczenie progu 33,33 proc. i 66 proc. głosów na WZA spółki giełdowej powodowało obowiązek ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje. Początkowo fiskus chciał, by progiem przejęcia kontroli był tylko ten pierwszy pułap - 33,33 proc.

MF zmodyfikowało jednak nieco swoje założenia po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i międzyresortowych - zaznacza gazeta giełdy. Wkrótce projekt zmian do ustawy o ofercie trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów - informuje "Parkiet" w dzisiejszej publikacji.