Taką szansę daje zmniejszenie powierzchni lotniska, użytkowanego obecnie dla celów sportowych oraz przez służby mundurowe i pogotowie.

Białystok nie ma hali sportowo-widowiskowej z prawdziwego zdarzenia. Zbudowana kilkadziesiąt lat temu hala klubu sportowego Włókniarz znajduje się na terenie wykupionym przez developera i niedługo w jej miejscu staną bloki. Od dawna nie ma tam dużych imprez czy rozgrywek sportowych.

W założeniach nowa hala ma mieć widownię na ok. 6 tys. miejsc. Przystosowana będzie do przeprowadzania rozgrywek np. piłki ręcznej, koszykówki czy siatkówki. Oprócz imprez sportowych, w obiekcie można będzie organizować widowiska estradowe, targi turystyczne czy koncerty.

Jak powiedział Adam Poliński na konferencji prasowej, do tej pory budowa hali nie mogła się rozpocząć z powodu braku decyzji lokalizacyjnej. Miasto otrzymało jednak nową dokumentację rejestrową lotniska na Krywlanach i może starać się o uzyskanie potrzebnej decyzji.

Według nowej dokumentacji z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, teren lotniska na Krywlanach został zmniejszony do ok. 100 ha. Poliński powiedział, że w ten sposób miasto uzyskało w sumie 116 ha, które może przeznaczyć na nowe inwestycje. Dodał, że miasto starało się o pozyskanie tych terenów przez cztery lata.

Poliński powiedział, że na razie jedynie powstanie hali wpisane jest w plany zagospodarowania nowych terenów, choć w grę wchodzi także wykorzystanie ich na cele usługowe, czy parkingi.

Dodał, że miasto ma już prawomocną decyzję środowiskową na powstanie hali. Spytany przez dziennikarzy o harmonogram jej budowy, powiedział, że w 2011 i 2012 roku będzie przygotowywana koncepcja i projekt zabudowy terenu. W trakcie dwóch kolejnych lat projekt miałby być zrealizowany.

Poliński powiedział, że inwestycja ma być sfinansowana z budżetu miasta. Nie wykluczył, że miasto będzie starało się o pozyskanie funduszy unijnych na ten cel. Dodał, że całkowity koszt budowy hali to 60-80 mln zł.

Wcześniej planowano finansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ponieważ termin budowy był niepewny, kilka miesięcy temu władze miasta i samorząd województwa, zarządzający pieniędzmi z tego programu, doszli do porozumienia i pieniądze zostały przekazane na budowę miejskiego stadionu (ta inwestycja jest realizowana od ubiegłego roku).