Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2010 spadło o 7.460,6 mln zł mdm, czyli o 1,1 proc. i wyniosło 701.850,0 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

W ciągu 2010 roku zadłużenie wzrosło o 70.343,5 mln zł, czyli o 11,1 proc.

Zadłużenie krajowe wyniosło 507.010,9 mln zł, czyli spadło o 494,8 mln zł (0,1 proc.) wobec listopada. W ciągu roku zadłużenie wzrosło o 44.277,4 mln zł, czyli o 9,6 proc.

Zadłużenie zagraniczne w grudniu wyniosło 194.839,0 mln zł, czyli spadło o 6.965,8 mln zł (3,5 proc.) wobec listopada. W ciągu 2010 roku wzrosło o 26.066,1 mln zł, czyli 15,4 proc.

Na koniec 2010 roku średni okres zapadalności rynkowych skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym wyniósł 4,30 lat (4,31 lat w listopadzie).

Średni okres zapadalności obligacji rynkowych wyniósł 4,53 lat.