Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 4185,33 mln zł wobec 5344,73 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 20476,47 mln zł wobec 21623,35 mln zł rok wcześniej.

Pod koniec lutego PGE podała, że szacunkowy zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w 2010 r. 3,01 mld zł, a przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT wyniosły ok. 20,14 mld zł.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 2920,42 mln zł zysku netto wobec 1391,03 mln zł zysku rok wcześniej.

PGE / Bloomberg